Hur kan man skydda sig mot HIV?

colourful-condoms-849409_640

När fallen av människor som insjuknade i aids ökade lavinartat i framförallt USA under 1970-talet visste man mycket lite om sjukdomen. Man antog till exempel till en början att det var en sjukdom som drabbade homosexuella, eftersom många av sjukdomens första offer i väst var just homosexuella. Man visste med andra ord inte hur sjukdomen överfördes. Hade man vetat det hade man nämligen förstått att många homosexuella drabbades på grund av oskyddat sex, och inte på grund av deras läggning.drugs-22237_640

Idag vet vi betydligt mer, och som en följd finns det mycket större chanser att skydda sig mot HIV, i alla fall i västvärlden. Genom att vi idag är medvetna om de olika sätt som HIV kan överföras, är det enkelt att undvika dem. Det första man tänker på är kanske just oskyddat samlag, som nämndes ovan. Ett enkelt sätt att skydda sig mot det är självklart att använda kondom.  Det är dock viktigt att tänka på att HIV inte bara kan smitta via vaginalt eller analt samlag, utan även via munnen. Det är särskilt stor risk att smittas på det sättet om sperma hamnar i munnen.

HIV kan dock även överföras på andra sätt än genom sex. Ett sätt är genom blod, och ett annat genom bröstmjölk. I Sverige testas därför alla som donerar blod eller bröstmjölk för att säkerställa att de inte bär på HIV.

Slutligen kan HIV smitta via sprutor, som använts av någon som har HIV. En utsatt grupp för viruset är därför missbrukare som injicerar sin drog, och som inte alltid har möjlighet att använda rena sprutor. Ett kontroversiellt sätt att bekämpa det problemet är att kliniker och sjukhus delar ut rena sprutor till missbrukare – att det är kontroversiellt beror naturligvis på att man på detta sätt möjliggör ett fortsatt missbruk.

Om du misstänker att du kan ha smittats av HIV bör du kontakta vården så snart som möjligt för att testa dig. Om du vill prata igenom situationen med en läkare först, kan du gå in på KRY.se, där du enkelt kan få kontakt med en läkare via ett videosamtal från telefonen eller datorn. På det sättet kan du prata med en läkare i hemmet, om det känns jobbigt att gå till en klinik.

Ursprunget till hiv

Ursprunget till hiv 11

Om ursprunget till hiv har de lärde tvistat. Det har även förekommit konspirationsteorier om att hiv i själva verket är framtaget av amerikanska försvaret, som ett led i USA:s biologiska krigföring. Vem vet, hur länge har hiv egentligen funnits?

 

Det som är känt
Hiv är nära besläktat med siv som är ett virus som infekterar apor. Siv står för simian immunodeficiency virus. Liksom det förekommer två varianter av hiv hos människan, förekommer det två varianter av siv som infekterar apor. Aporna som smittas insjuknar inte.

Forskningen har visat att hiv 1 kommer från en schimpansart som har siv-viruset. Det förekommer bland schimpanser från södra Kamerun. Andra forskare tycks ha funnit bevis för att hiv 2 kommer från en annan apa från ungefär samma geografiska område, närmare bestämt Kongo-Kinshasa. Genom att analysera förekomsten hos tillfångatagna schimpanser har forskarna erhållit entydiga resultat i närmare tio år.Ursprunget till hiv 2

 

DNA-teknik
Tack vare att DNA-tekniken förfinats har forskarna nu för första gången lyckats finna detsamma siv-viruset även hos vilda schimpanser. Resultaten kommer från en analys av förekomst av siv-viruset i de vilda schimpansernas avföring. Att hiv skulle komma från schimpanser i Kongo är inte troligt då detta Siv-virus inte är särskilt nära besläktat med det med människoviruset hiv. Däremot tyder alla forskningsrön att hiv har sitt ursprung i södra Kamerun. Det är Södra Afrika som är allra värst drabbat av hiv.

 

Från apa till människa
Forskarnas resultat indikerar att viruset överfördes till människan omkring 1900-talets början. Man har ingen direkt förklaring till varför det skedde fast man har ett par teorier om framförallt hur den kom att spridas. Ursprunget tros vara att människan slaktade schimpansen och blev smittade på grund av det. Vad gäller spridningen tror en del forskare att den spreds från södra Kamerun via floden Sangha och sedan via Kongofloden. Det utgör en stor transportled i Afrika var det är mycket utbrett med prostitution. En annan teori vill göra gällande att infrastrukturens utveckling, med ökad rörlighet och kontakter mellan länder och mellan kontinenter, skapat förutsättningar för viruset att spridas. En teori som stöds av fakta i form av att man sett i många afrikanska länder, att infektionen har spritt sig längs med lastbilsrutterna.

HIV – vad är det

HIV – vad är det 1

Kort och gott, HIV är ett virus som orsakar aids. Aids står för acquired immune deficiency syndrome, vilket betyder att sjukdomstillståndet är förvärvat – i motsats till medfött.

Det som händer när den som smittats med HIV, humant immunbristvirus, är att en särskild sorts vita blodkroppar förstörs. De vita blodkropparna som förstörs är de så kallade CD4 eller
T-hjälparcellerna. De har en mycket stor betydelse för ett fungerande immunförsvar. Då de cellerna förstörs blir således immunförsvaret drabbat på sätt som medför att det inte längre försvara kroppen mot den infektion som tagit fäste i den. Immunförsvaret blir satt ur spel så att säga.

 

HIV – Humant Immunbrist Virus
HIV är alltså en infektionssjukdom som orsakas av viruset, Humant Immunbrist Virus. Det som skrämmer de flesta är att viruset lagras i kroppens arvsmassa. Den som smittas bär på viruset under resten av livet. HIV läker inte ut spontant till skillnad från andra virus som de som förekommer vid influensa eller magsjuka. För den som är smittad med HIV men inte känner till det, eller att vederbörande trots kännedom fortsätter att vara obehandlad, utvecklas HIV med tiden till sjukdomstillståndet AIDS. AIDS leder till en ofta alldeles för tidig död.HIV – vad är det 2

 

Smittvägar
HIV är framförallt en sexuellt överförbar sjukdom. Risken för att bli smittad med HIV är störst då man har oskyddat sex och därför får hiv-infekterad sperma i slidan eller i ändtarmen. Det är även risk att bli smittad genom oralsex. Den som även är smittad med andra könssjukdomar löper större risk att förvärva HIV då vederbörande har sex med någon som bär på HIV.

 

Hur skydda sig?
Som väl är går det att skydda sig mot HIV. Låt bli att ha oskyddat sex – använd alltid kondom! Det är viktigt! Gäller alltid då man har sex med en ny partner fram till dess att båda har kontrollerat att de inte någon av dem är smittade med HIV.

Sprutnarkomaner ska inte dela sprutor och nålar, eftersom det är en av de kända smittvägarna.

HIV kan överföras via blod och även via bröstmjölk. Därför hiv-testas allt blod som används i sjukvården och blivande mammor, i Sverige. Tänk alltid – säkert sex!

Kampen mot HIV

Kampen mot HIV 2

FN organet UNAIDS slog år 2010 fast en strategi för kampen mot aids. Till målen hörde bland annat överförandet av HIV-smitta skulle halveras fram till 2016. Organisationen ger även stöd åt drabbade med familjer.

Siffror från UNAIDS visar på att det fanns omkring 34 miljoner hivpositiva runt om i världen i slutet av år 2010. Vidare framkommer att cirka 7 200 personer smittas med hiv varje dag.

 

Kampen mot HIV
Kampen mot hiv går framåt. Än lever hoppet. Fler och mer effektiva mediciner tas fram. Tillgången på mediciner ökar för dem som behöver dem. Tack vare den så kallade antiretrovirala terapin har antalet nya hivpositiva minskat stadigt. Därmed har även antalet aidsrelaterade dödsfall minskat.

 

Kampen mot HIV i Sverige
Musikhjälpen 2014, som gick i SVT, dedikerade sitt stöd till kampen mot hiv och aids.Kampen mot HIV 1

Följande citeras från SVT:s webbplats:

”Exempel på vad insamlade pengar kan räcka till

50 kronor kan räcka till bromsmedicin i en månad i länderna söder om Sahara där flest med hiv lever.

50 kronor kan räcka till ett års förbrukning av preventivmedel.

100 kronor kan räcka till två års förbrukning av preventivmedel.

200 kronor kan räcka till att 25 blivande mammor får testa sig för hiv.”

 

Stöd mot spridningen av hiv – kampen i det lilla. På det sociala mediet Instagram, samlade gruppen ”Instagrammammor” ihop hela 14 000 kronor efter bara ett dygn. Pengarna gick till Musikhjälpen 2014.

 

För de som arbetar med insamlingar kan det vara bra att bära särskilda kläder. Man kan också ha olika prylar till försäljning, bland annat från medtryck.com.

 

Sverige ger även stöd genom Sida, som är en statlig myndighet. Här arbetar man på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Då det gäller Sidas stöd i kampen mot HIV så handlar det om både till förebyggande arbete och behandling. En del av uppdraget handlar om politisk påverkan och forskning. Tillsammans med Norge etablerade man ett regionalt hiv- och aids-team som är placerat vid svenska ambassaden i Zambia. Teamet ger stöd till insatser med särskilt fokus på östra och södra Afrika som drabbats värst av epidemin.