Behandling vid hiv

Banbrytande framsteg mot hiv

Idag finns ingen fungerande behandling som tar kål på hiv. Istället finns en så kallad bromsmedicin som hindrar viruset från att sprida sig i kroppen och utvecklas till aids – som är en sjukdom som leder till döden. Bromsmedicin kom 1996 och gjorde att dödligheten sjönk drastiskt, samtidigt som spridningen av hiv minskades. Det pågår en ständig utveckling och förbättring av bromsmedicinerna. Idag kan man leva ett normalt liv under medicinering även om det förekommer bieffekter. Det kan handla om huvudvärk, svårt att sova, ont i magen, illamående, dålig aptit, diarré, eller förändrad ämnesomsättning. Oftast kan man då testa att byta läkemedel enligt läkarens ordination.

Banbrytande framsteg i kampen mot hiv

Trots att forskningen för att hitta ett botemedel eller vaccin mot hiv har pågått sen spridningens start, har ännu ingen fungerande medicin tagits fram. Men i år kom ett stort framsteg i kampen mot HIV. Det var i en studie med 50 personer i Storbritannien där den man som har kommit längst i behandlingen blev friskförklarad från hiv. Testet som genomfördes i laboratoriemiljö har två steg: först identifieras de hiv-smittade cellerna genom ett vaccin som injiceras. Därefter ges ett läkemedel som väcker de vilande T-cellerna (som annars inte syns för att de gömmer sig i celler) som också är smittade och det är just dessa som man sedan slutligen också kan behandla för att helt ta kål på hiv.

Bara ett lyckat exempel tidigare

Detta framsteg är stort inom hiv-forskningen och skulle rädda många liv och slutligen stoppa spridningen av sjukdomen. Men fortfarande återstår fem år av studien i Storbritannien för att helt se att inte hiv återuppstår i den tillfriskna mannen. Tidigare har det bara varit ett känt fall, Berlin-patienten, som blev helt återställd. Då handlade det om en slump där den hiv-smittade mannen fick en benmärg från en person som var naturligt immun mot hiv. I andra fall har personen botats från hiv men efter ett tag har viruset dykt upp i blodet igen. Kampen fortsätter mot hiv och många menar att vi inte är långt ifrån ett fungerande botemedel.

Myten om Patient 0

Gaëtan Dugas dömdes på oskälig grund

Den fransk-kanadensiske flygstewarden Gaëtan Dugas föddes i Quebec 1953 och dog i samma stad 1981 i sviterna av AIDS-relaterad njursvikt. Dugas blev känd som den som förde HIV till USA. Tre år efter hans död namngivs han i boken “And the band plays on” som en av nyckelfigurerna till sjukdomens spridning och när boken filmatiserades 1993 skedde samma sak än en gång. Gaëtan Dugas dog av en sjukdom som få hade kunskap om och fick dessutom bära skulden för att ha startat en epidemi, allt beroende av att en person inte förstod det som personen i fråga läste.

Vad menas med Patient 0

Inom läkarvetenskapen finns en beteckning, patient 0, som avser den första kända patienten av en epidemiologisk sjukdom. Det behöver alltså inte vara den första bäraren av sjukdomen, utan är det första fallet som kommer till läkarvetenskapens kännedom och därmed också för första gången beskrivs i den läkarvetenskapliga litteraturen. Redan 1959 dog en engelsk sjöman i vad som senare har konstaterat vara Aids, slutstadiet av HIV, genom analyser av sparade blodprov. Men det tog fram till 1981 innan den började beskrivas som en ny sjukdom och till 1983 innan viruset upptäcktes. nollan i “Patient 0” var ett missförstånd, vad det gällde Dugas.

Varför blev Dugas utpekad

Amerikanska forskare som studerat HIV-viruset har konstaterat att viruset kom till USA någon gång under 1970-talet. Vidare har man studerat arvsmassan hos Dugas virusstam och konstaterat att den ligger någonstans i mitten på ett släktträd för viruset. Dessutom har man konstaterat att Dugas sökte vård på ett sjukhus i Kalifornien och skrevs in som “patient O”, vilket skulle tolkas som “Patient Outside California”, inte som zero. Men myten lever vidare och Gaëtan Dugas namn svärtas vidare för något han inte hade någon skuld till. Ett annat och än mer ödesdigert misstag vad det gällde HIV-viruset var att man först kopplade det enbart till homosexualitet

HIV genom historien


Under 1900-talets mitt upptäcktes virusinfektionen HIV. Vem som egentligen upptäckte det är inte helt klart, men mest troligt är att det var endera den amerikanske forskaren Robert Gallo eller dito från Frankrike, Luc Montagnier. Den sistnämnde har fått det officiella anseendet som upptäckare. Oavsett vem som är den rättmätige upptäckaren spelar egentligen mindre roll, då själva upptäckten startade en forskning som så småningom har lett till effektiva bromsmediciner.

Forskning på högvarv

När det kommer till hälsa, och ohälsa, kommer det ständigt ny banbrytande forskning och kunskaperna idag ser helt annorlunda ut än för exempelvis hundra år sen. Det finns mängder av alternativ när man blir sjuk, eller när man vill förebygga ohälsa med för den delen. Du kan exempelvis få hjälp att förebygga eller minska olika smärttillstånd hos en naprapat, du kan gå till en hälsokostbutik för att få råd om viktiga mineraler och vitaminer i kroppen och drabbas du av allvarlig sjukdom får du ofta ett professionellt bemötande på sjukhuset. Allt detta tack vare forskningen. En del av den forskningen har lett till upptäckten av HIV, humant immunbristvirus.

Viktig upptäckt

Man började forska kring ämnet i mitten av 1900-talet, men det var först 1983 som man lyckades isolera viruset. Innan upptäckten hade smittan förts fram genom i synnerhet homosexuella män, och man upptäckte att deras immunförsvar snabbt blev kraftigt försvagat. Efterforskningar visade att viruset hade funnits i ett blodprov från Belgiska Kongo 1959, vilket innebar att smittan inte var nyss uppkommen. Eftersom det tar drygt 10 år för en HIV- smittad att utveckla AIDS så räknar man med att mannen med blodprovet blivit smittat redan i slutet av 1940-talet. Slutsatsen är att smittan har haft sin början i Östafrika där man även hittat ett liknande virus, SIV, hos olika aparter. Aporna har dock utvecklat en immunitet och insjuknar därför inte.

Många myter

Det finns flera myter och konspirationsteorier kring HIV. Tidigare trodde man exempelvis att man blev smittad om man hade sex med en apa, och att bara homosexuella kunde bära smittan. Man har även talat om att det är ett biologiskt vapen som togs fram för att minska befolkningsmängden i tredje världen, men det finns inga seriösa källor som stödjer detta. Mer troligt är att smittan uppkom då någon ätit apkött och blivit infekterad i samband med tillredningen av maten.

Hur får man HIV?

HIV-test görs genom ett blodprov

Detta inlägg kommer att handla om fakta och råd om HIV/AIDS och hur man får HIV. Det är vanligt att man inte får några symtom i början när man har HIV, därför gäller det att vara uppmärksam om man har utsatts för smittorisk. HIV är ett virus som överförs via kroppsvätskor och sekret som exempelvis blod, sperma och bröstmjölk. Vilken smittokälla som är vanligast beror på var i världen som man befinner sig. Det finns inget botemedel mot smittan men den kan bromsas upp tack vare mediciner. På så sätt kan man undvika att utveckla sjukdomen AIDS.

Vad är HIV?

HIV är en förkortning som står för humant immunbristvirus. Viruset angriper immunsystemet och kan leda till sjukdomen AIDS. Man beräknar att omkring 33 miljoner människor över hela världen lever med HIV och nästan 6000 personer dör dagligen i HIV-relaterade sjukdomar. Upptäckten av HIV står den franske forskaren Luc Montagnier bakom. Tillsammans med Françoise Barré-Sinoussi fick Montagnier 2008 Nobelpriset i medicin för sin upptäckt av HIV-viruset. Viruset smittar alltså på olika sätt, bland annat genom oskyddat samlag. Det är lite högre risk för män att smittas genom oskyddat vaginalt samlag än vad det är för kvinnor. Viruset kan smitta genom blod exempelvis om man använder samma sprutor som en redan HIV-smittad vid injicering av narkotika i blodet. Om man vill lära sig mer ingående om HIV och AIDS kan man exempelvis köpa boken “Som en osynlig sten i mitt hjärta: en bok om HIV och AIDS i Sverige”. besök allaannonser för att köpa boken billigt.Hur får man HIV 2

HIV-Sverige är en ideell organisation och de arbetar för att människor med HIV ska få bättre livsvillkor. På deras hemsida kan man läsa om hur man får HIV och hur det är att leva med sjukdomen. Det florerar fortfarande många myter kring HIV och hur man smittas. Man kan inte smittas genom att röra, krama eller kyssa en människa som bär på viruset. Det kan inte heller spridas genom blodsugande djur som exempelvis myggor. Alla som bor i Sverige och bär på HIV-viruset har rätt till behandling. Detta sker genom så kallade bromsmediciner som gör att virusnivåerna i den smittades kropp minskar. Den som får behandling löper också mindre risk att föra smittan vidare. Om man misstänker eller oroar sig att man kan ha fått smittan kan man testa sig på kliniker över hela landet. Som ung kan man testa sig på en ungdomsmottagning. Det är också möjligt att testa sig på en vårdcentral och testet är kostnadsfritt.

Dallas buyers club

År 1985 diagnosticerades Ron Woodroof, en elektriker i Dallas, Texas, med HIV. Vid sin död år 1992, sju år senare än läkare sa att han skulle dö, hade han haft en enorm inverkan på kulturen och behandlingen kring HIV och AIDS i USA, där sjukdomen långt in ända på 90-talet var hårt stigmatiserat. Genom att smuggla AIDS-medicin från Mexiko och sälja till andra med diagnosen, då den enda godkända medicinen i USA gjorde mer skada än nytta, tjänade han gott om pengar, men hjälpte även till att börja förändra synen på sjukdomen.

Baserat på en sann historia

Dallas_Buyers_Club_posterÅr 2013 släpptes filmen Dallas Buyers Club, som följer händelserna under de sista åren av Ron Woodroofs liv. Det mesta av filmen och dess manus är baserat på personliga intervjuer med Ron Woodroof själv, som gjordes kort innan hans död. Trots att idén att göra en film fanns ända sedan 1996, så var det först år 2013 den blev verklighet. Filmen dallas buyers club berör tunga ämnen, och skiljer sig även från andra filmer om AIDS och HIV genom att ha en huvudkaraktär som inte är homosexuell – denna typ av ämne är oftast annars reserverat för den grupp som bar det allra tyngsta stigmat under denna period, vilket var homosexuella män. Sjukdomen kallades till och med “gay cancer” i USA, innan ordentlig forskning började göras för att förstå och kunna behandla den, och man ansåg länge att endast homosexuella män kunde drabbas, vilket man idag såklart vet inte alls är sant.

En prisad film

Sedan dess premiär under Toronto Film Festival år 2013, blev Dallas Buyers Club hyllad av både kritiker och filmälskare, till stor del på grund av skådespelarnas insatser och då framförallt Matthew McConaughey. Filmen vann två Golden Globes (bästa skådespelare för Matthew McConaughey och bästa biroll för Jared Leto), tre Oscar-statyetter (bästa skådespelare, bästa biroll och bästa smink) och två Screen Actors Guild Awards (bästa skådespelare och bästa biroll). Trots att Ron Woodroofs karaktär är baserad på en verklig person, så är de två främsta birollerna fiktiva. De är personifieringar av alla läkare och transsexuella AIDS-patienter som hade en inverkan på Woodroofs liv och sista år. Filmen och McConaugheys roll som Woodroof har prisats, men har även ifrågasatts något av människor som kände Woodroof när han levde, då de säger att han inte var så hård och trångsynt i verkligheten som han är i filmens början. Oavsett vilket, så har denna film gjort ett intryck, och speglar en viktig period i AIDS-diagnosens historia.

 

Hiv i Afrika

256px-Sahara_satellite_hiresSedan 1980-talet har Hiv och aids i Afrika varit ett stort problem. Det är främst i de länder som ligger belägna nedanför Saharaöknen som har drabbats hårt av smittan. Sjukdomen är inte enbart en hälsofråga för den enskilde individen och den närmaste släkten, utan ett hot mot hela nationer. Aids är den vanligaste dödsorsaken bland befolkningarna i flera områden. Det är till och med så illa att sjukdomen riskerar att döda en hel generation vuxna, vilket får enorma konsekvenser då dessa ofta lämnar kvar barn i olika åldrar. Men, spridningen går att stoppa.

Utbildning och mediciner

Ett av de länder som faktiskt har lyckats vända trenden med många hiv-smittade och aidssjuka är Gambia. Man räknar med att ungefär 1,3% av hela Gambias befolkning är smittade med hiv. Vad är det då som har gjort att statistiken över antalet smittade har vänt? Mycket handlar om kunskap och upplysning om smittan och hur viruset sprids. Att få folk att använda preventivmedel är en mycket viktig faktor, något som inte alltid har varit så enkelt eftersom Gambia är ett land där stränga religiösa åsikter råder på en del håll som förbjuder skydd vid samlag. En annan viktig del är att befolkningen får rätt till bromsmediciner, dessa finns men är ofta så dyra att de fattiga invånarna inte har råd att köpa sin livsviktiga medicin. För kunskap och medicin behövs pengar och din gåva gör skillnad. Vill du skänka pengar men har dålig ekonomi? Få pengar genom att sälja guld. De där guldsmyckena som ligger i byrålådan, kan du sälja och istället ge pengarna till ett mycket gott ändamål.

Myter och utanförskap

Framförallt är kunskapen viktig för att kunna stoppa den fortsatta spridningen av hiv. Många vet inte hur sjukdomen smittar, vilket både gör det svårt att skydda sig men även att det florerar många myter om hiv. Otal är de historier om barn vars föräldrar har dött som en följd av sjukdomen och först blivit omhändertagna av släktingar, men som därefter blivit utslängda när släktingarna upptäcker att även barnet bär på smittan. Det är barnen som är framtiden och det är framförallt de som bör utbildas i hur och varför sjukdomen sprids och vad man kan göra för att förhindra det. Eftersom många saknar tv, internet och tidningar behövs skolor som lär barnen om sjukdomen och dess konsekvenser. Skolorna kan bidra till ett mer öppet diskussionsklimat där det är tillåtet att prata om sexuella överförbara sjukdomar, som är det vanligaste sättet i hela Afrika att bli drabbad på, tillsammans med smitta mellan mamma och barn.

Ursprunget till hiv

Ursprunget till hiv 11

Om ursprunget till hiv har de lärde tvistat. Det har även förekommit konspirationsteorier om att hiv i själva verket är framtaget av amerikanska försvaret, som ett led i USA:s biologiska krigföring. Vem vet, hur länge har hiv egentligen funnits?

 

Det som är känt
Hiv är nära besläktat med siv som är ett virus som infekterar apor. Siv står för simian immunodeficiency virus. Liksom det förekommer två varianter av hiv hos människan, förekommer det två varianter av siv som infekterar apor. Aporna som smittas insjuknar inte.

Forskningen har visat att hiv 1 kommer från en schimpansart som har siv-viruset. Det förekommer bland schimpanser från södra Kamerun. Andra forskare tycks ha funnit bevis för att hiv 2 kommer från en annan apa från ungefär samma geografiska område, närmare bestämt Kongo-Kinshasa. Genom att analysera förekomsten hos tillfångatagna schimpanser har forskarna erhållit entydiga resultat i närmare tio år.Ursprunget till hiv 2

 

DNA-teknik
Tack vare att DNA-tekniken förfinats har forskarna nu för första gången lyckats finna detsamma siv-viruset även hos vilda schimpanser. Resultaten kommer från en analys av förekomst av siv-viruset i de vilda schimpansernas avföring. Att hiv skulle komma från schimpanser i Kongo är inte troligt då detta Siv-virus inte är särskilt nära besläktat med det med människoviruset hiv. Däremot tyder alla forskningsrön att hiv har sitt ursprung i södra Kamerun. Det är Södra Afrika som är allra värst drabbat av hiv.

 

Från apa till människa
Forskarnas resultat indikerar att viruset överfördes till människan omkring 1900-talets början. Man har ingen direkt förklaring till varför det skedde fast man har ett par teorier om framförallt hur den kom att spridas. Ursprunget tros vara att människan slaktade schimpansen och blev smittade på grund av det. Vad gäller spridningen tror en del forskare att den spreds från södra Kamerun via floden Sangha och sedan via Kongofloden. Det utgör en stor transportled i Afrika var det är mycket utbrett med prostitution. En annan teori vill göra gällande att infrastrukturens utveckling, med ökad rörlighet och kontakter mellan länder och mellan kontinenter, skapat förutsättningar för viruset att spridas. En teori som stöds av fakta i form av att man sett i många afrikanska länder, att infektionen har spritt sig längs med lastbilsrutterna.

HIV – vad är det

HIV – vad är det 1

Kort och gott, HIV är ett virus som orsakar aids. Aids står för acquired immune deficiency syndrome, vilket betyder att sjukdomstillståndet är förvärvat – i motsats till medfött.

Det som händer när den som smittats med HIV, humant immunbristvirus, är att en särskild sorts vita blodkroppar förstörs. De vita blodkropparna som förstörs är de så kallade CD4 eller
T-hjälparcellerna. De har en mycket stor betydelse för ett fungerande immunförsvar. Då de cellerna förstörs blir således immunförsvaret drabbat på sätt som medför att det inte längre försvara kroppen mot den infektion som tagit fäste i den. Immunförsvaret blir satt ur spel så att säga.

 

HIV – Humant Immunbrist Virus
HIV är alltså en infektionssjukdom som orsakas av viruset, Humant Immunbrist Virus. Det som skrämmer de flesta är att viruset lagras i kroppens arvsmassa. Den som smittas bär på viruset under resten av livet. HIV läker inte ut spontant till skillnad från andra virus som de som förekommer vid influensa eller magsjuka. För den som är smittad med HIV men inte känner till det, eller att vederbörande trots kännedom fortsätter att vara obehandlad, utvecklas HIV med tiden till sjukdomstillståndet AIDS. AIDS leder till en ofta alldeles för tidig död.HIV – vad är det 2

 

Smittvägar
HIV är framförallt en sexuellt överförbar sjukdom. Risken för att bli smittad med HIV är störst då man har oskyddat sex och därför får hiv-infekterad sperma i slidan eller i ändtarmen. Det är även risk att bli smittad genom oralsex. Den som även är smittad med andra könssjukdomar löper större risk att förvärva HIV då vederbörande har sex med någon som bär på HIV.

 

Hur skydda sig?
Som väl är går det att skydda sig mot HIV. Låt bli att ha oskyddat sex – använd alltid kondom! Det är viktigt! Gäller alltid då man har sex med en ny partner fram till dess att båda har kontrollerat att de inte någon av dem är smittade med HIV.

Sprutnarkomaner ska inte dela sprutor och nålar, eftersom det är en av de kända smittvägarna.

HIV kan överföras via blod och även via bröstmjölk. Därför hiv-testas allt blod som används i sjukvården och blivande mammor, i Sverige. Tänk alltid – säkert sex!

Kampen mot HIV

Kampen mot HIV 2

FN organet UNAIDS slog år 2010 fast en strategi för kampen mot aids. Till målen hörde bland annat överförandet av HIV-smitta skulle halveras fram till 2016. Organisationen ger även stöd åt drabbade med familjer.

Siffror från UNAIDS visar på att det fanns omkring 34 miljoner hivpositiva runt om i världen i slutet av år 2010. Vidare framkommer att cirka 7 200 personer smittas med hiv varje dag.

 

Kampen mot HIV
Kampen mot hiv går framåt. Än lever hoppet. Fler och mer effektiva mediciner tas fram. Tillgången på mediciner ökar för dem som behöver dem. Tack vare den så kallade antiretrovirala terapin har antalet nya hivpositiva minskat stadigt. Därmed har även antalet aidsrelaterade dödsfall minskat.

 

Kampen mot HIV i Sverige
Musikhjälpen 2014, som gick i SVT, dedikerade sitt stöd till kampen mot hiv och aids.Kampen mot HIV 1

Följande citeras från SVT:s webbplats:

”Exempel på vad insamlade pengar kan räcka till

50 kronor kan räcka till bromsmedicin i en månad i länderna söder om Sahara där flest med hiv lever.

50 kronor kan räcka till ett års förbrukning av preventivmedel.

100 kronor kan räcka till två års förbrukning av preventivmedel.

200 kronor kan räcka till att 25 blivande mammor får testa sig för hiv.”

 

Stöd mot spridningen av hiv – kampen i det lilla. På det sociala mediet Instagram, samlade gruppen ”Instagrammammor” ihop hela 14 000 kronor efter bara ett dygn. Pengarna gick till Musikhjälpen 2014.

 

För de som arbetar med insamlingar kan det vara bra att bära särskilda kläder. Man kan också ha olika prylar till försäljning, bland annat från medtryck.com.

 

Sverige ger även stöd genom Sida, som är en statlig myndighet. Här arbetar man på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Då det gäller Sidas stöd i kampen mot HIV så handlar det om både till förebyggande arbete och behandling. En del av uppdraget handlar om politisk påverkan och forskning. Tillsammans med Norge etablerade man ett regionalt hiv- och aids-team som är placerat vid svenska ambassaden i Zambia. Teamet ger stöd till insatser med särskilt fokus på östra och södra Afrika som drabbats värst av epidemin.