Behandling vid hiv

Banbrytande framsteg mot hiv

Idag finns ingen fungerande behandling som tar kål på hiv. Istället finns en så kallad bromsmedicin som hindrar viruset från att sprida sig i kroppen och utvecklas till aids – som är en sjukdom som leder till döden. Bromsmedicin kom 1996 och gjorde att dödligheten sjönk drastiskt, samtidigt som spridningen av hiv minskades. Det pågår en ständig utveckling och förbättring av bromsmedicinerna. Idag kan man leva ett normalt liv under medicinering även om det förekommer bieffekter. Det kan handla om huvudvärk, svårt att sova, ont i magen, illamående, dålig aptit, diarré, eller förändrad ämnesomsättning. Oftast kan man då testa att byta läkemedel enligt läkarens ordination.

Banbrytande framsteg i kampen mot hiv

Trots att forskningen för att hitta ett botemedel eller vaccin mot hiv har pågått sen spridningens start, har ännu ingen fungerande medicin tagits fram. Men i år kom ett stort framsteg i kampen mot HIV. Det var i en studie med 50 personer i Storbritannien där den man som har kommit längst i behandlingen blev friskförklarad från hiv. Testet som genomfördes i laboratoriemiljö har två steg: först identifieras de hiv-smittade cellerna genom ett vaccin som injiceras. Därefter ges ett läkemedel som väcker de vilande T-cellerna (som annars inte syns för att de gömmer sig i celler) som också är smittade och det är just dessa som man sedan slutligen också kan behandla för att helt ta kål på hiv.

Bara ett lyckat exempel tidigare

Detta framsteg är stort inom hiv-forskningen och skulle rädda många liv och slutligen stoppa spridningen av sjukdomen. Men fortfarande återstår fem år av studien i Storbritannien för att helt se att inte hiv återuppstår i den tillfriskna mannen. Tidigare har det bara varit ett känt fall, Berlin-patienten, som blev helt återställd. Då handlade det om en slump där den hiv-smittade mannen fick en benmärg från en person som var naturligt immun mot hiv. I andra fall har personen botats från hiv men efter ett tag har viruset dykt upp i blodet igen. Kampen fortsätter mot hiv och många menar att vi inte är långt ifrån ett fungerande botemedel.