HIV genom historien


Under 1900-talets mitt upptäcktes virusinfektionen HIV. Vem som egentligen upptäckte det är inte helt klart, men mest troligt är att det var endera den amerikanske forskaren Robert Gallo eller dito från Frankrike, Luc Montagnier. Den sistnämnde har fått det officiella anseendet som upptäckare. Oavsett vem som är den rättmätige upptäckaren spelar egentligen mindre roll, då själva upptäckten startade en forskning som så småningom har lett till effektiva bromsmediciner.

Forskning på högvarv

När det kommer till hälsa, och ohälsa, kommer det ständigt ny banbrytande forskning och kunskaperna idag ser helt annorlunda ut än för exempelvis hundra år sen. Det finns mängder av alternativ när man blir sjuk, eller när man vill förebygga ohälsa med för den delen. Du kan exempelvis få hjälp att förebygga eller minska olika smärttillstånd hos en naprapat, du kan gå till en hälsokostbutik för att få råd om viktiga mineraler och vitaminer i kroppen och drabbas du av allvarlig sjukdom får du ofta ett professionellt bemötande på sjukhuset. Allt detta tack vare forskningen. En del av den forskningen har lett till upptäckten av HIV, humant immunbristvirus.

Viktig upptäckt

Man började forska kring ämnet i mitten av 1900-talet, men det var först 1983 som man lyckades isolera viruset. Innan upptäckten hade smittan förts fram genom i synnerhet homosexuella män, och man upptäckte att deras immunförsvar snabbt blev kraftigt försvagat. Efterforskningar visade att viruset hade funnits i ett blodprov från Belgiska Kongo 1959, vilket innebar att smittan inte var nyss uppkommen. Eftersom det tar drygt 10 år för en HIV- smittad att utveckla AIDS så räknar man med att mannen med blodprovet blivit smittat redan i slutet av 1940-talet. Slutsatsen är att smittan har haft sin början i Östafrika där man även hittat ett liknande virus, SIV, hos olika aparter. Aporna har dock utvecklat en immunitet och insjuknar därför inte.

Många myter

Det finns flera myter och konspirationsteorier kring HIV. Tidigare trodde man exempelvis att man blev smittad om man hade sex med en apa, och att bara homosexuella kunde bära smittan. Man har även talat om att det är ett biologiskt vapen som togs fram för att minska befolkningsmängden i tredje världen, men det finns inga seriösa källor som stödjer detta. Mer troligt är att smittan uppkom då någon ätit apkött och blivit infekterad i samband med tillredningen av maten.