Kampen mot HIV

Kampen mot HIV 2

FN organet UNAIDS slog år 2010 fast en strategi för kampen mot aids. Till målen hörde bland annat överförandet av HIV-smitta skulle halveras fram till 2016. Organisationen ger även stöd åt drabbade med familjer.

Siffror från UNAIDS visar på att det fanns omkring 34 miljoner hivpositiva runt om i världen i slutet av år 2010. Vidare framkommer att cirka 7 200 personer smittas med hiv varje dag.

 

Kampen mot HIV
Kampen mot hiv går framåt. Än lever hoppet. Fler och mer effektiva mediciner tas fram. Tillgången på mediciner ökar för dem som behöver dem. Tack vare den så kallade antiretrovirala terapin har antalet nya hivpositiva minskat stadigt. Därmed har även antalet aidsrelaterade dödsfall minskat.

 

Kampen mot HIV i Sverige
Musikhjälpen 2014, som gick i SVT, dedikerade sitt stöd till kampen mot hiv och aids.Kampen mot HIV 1

Följande citeras från SVT:s webbplats:

”Exempel på vad insamlade pengar kan räcka till

50 kronor kan räcka till bromsmedicin i en månad i länderna söder om Sahara där flest med hiv lever.

50 kronor kan räcka till ett års förbrukning av preventivmedel.

100 kronor kan räcka till två års förbrukning av preventivmedel.

200 kronor kan räcka till att 25 blivande mammor får testa sig för hiv.”

 

Stöd mot spridningen av hiv – kampen i det lilla. På det sociala mediet Instagram, samlade gruppen ”Instagrammammor” ihop hela 14 000 kronor efter bara ett dygn. Pengarna gick till Musikhjälpen 2014.

 

För de som arbetar med insamlingar kan det vara bra att bära särskilda kläder. Man kan också ha olika prylar till försäljning, bland annat från medtryck.com.

 

Sverige ger även stöd genom Sida, som är en statlig myndighet. Här arbetar man på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Då det gäller Sidas stöd i kampen mot HIV så handlar det om både till förebyggande arbete och behandling. En del av uppdraget handlar om politisk påverkan och forskning. Tillsammans med Norge etablerade man ett regionalt hiv- och aids-team som är placerat vid svenska ambassaden i Zambia. Teamet ger stöd till insatser med särskilt fokus på östra och södra Afrika som drabbats värst av epidemin.