Ursprunget till hiv

Ursprunget till hiv 11

Om ursprunget till hiv har de lärde tvistat. Det har även förekommit konspirationsteorier om att hiv i själva verket är framtaget av amerikanska försvaret, som ett led i USA:s biologiska krigföring. Vem vet, hur länge har hiv egentligen funnits?

 

Det som är känt
Hiv är nära besläktat med siv som är ett virus som infekterar apor. Siv står för simian immunodeficiency virus. Liksom det förekommer två varianter av hiv hos människan, förekommer det två varianter av siv som infekterar apor. Aporna som smittas insjuknar inte.

Forskningen har visat att hiv 1 kommer från en schimpansart som har siv-viruset. Det förekommer bland schimpanser från södra Kamerun. Andra forskare tycks ha funnit bevis för att hiv 2 kommer från en annan apa från ungefär samma geografiska område, närmare bestämt Kongo-Kinshasa. Genom att analysera förekomsten hos tillfångatagna schimpanser har forskarna erhållit entydiga resultat i närmare tio år.Ursprunget till hiv 2

 

DNA-teknik
Tack vare att DNA-tekniken förfinats har forskarna nu för första gången lyckats finna detsamma siv-viruset även hos vilda schimpanser. Resultaten kommer från en analys av förekomst av siv-viruset i de vilda schimpansernas avföring. Att hiv skulle komma från schimpanser i Kongo är inte troligt då detta Siv-virus inte är särskilt nära besläktat med det med människoviruset hiv. Däremot tyder alla forskningsrön att hiv har sitt ursprung i södra Kamerun. Det är Södra Afrika som är allra värst drabbat av hiv.

 

Från apa till människa
Forskarnas resultat indikerar att viruset överfördes till människan omkring 1900-talets början. Man har ingen direkt förklaring till varför det skedde fast man har ett par teorier om framförallt hur den kom att spridas. Ursprunget tros vara att människan slaktade schimpansen och blev smittade på grund av det. Vad gäller spridningen tror en del forskare att den spreds från södra Kamerun via floden Sangha och sedan via Kongofloden. Det utgör en stor transportled i Afrika var det är mycket utbrett med prostitution. En annan teori vill göra gällande att infrastrukturens utveckling, med ökad rörlighet och kontakter mellan länder och mellan kontinenter, skapat förutsättningar för viruset att spridas. En teori som stöds av fakta i form av att man sett i många afrikanska länder, att infektionen har spritt sig längs med lastbilsrutterna.